انتخاب محل اسکان

مركز رفاهی

آدرس: مشهد - قاسم آباد - بلوار شهيد فلاحی - فلاحی 79

امكانات: تخت - پتو - بالشت - يخچال - تلويزيون - سرويس بهداشتي و حمام داخل اتاق - آشپزخانه مشترك